Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3293 f5d8 390
Reposted fromsloan sloan viaalwayshappy alwayshappy
Zostań kiedyś na noc,
bądź powodem niewyspania.
— Maria Goniewicz
Reposted fromstrawberryblonde strawberryblonde vianfading nfading
potem znów siedzę na łóżku i przelatuje
przeze mnie wiele uczuć, które nie całkiem
pojmuję.
potem zabraniam sobie myślenia.
istnieją pytania bez odpowiedzi.
— Charles Bukowski
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk
Z kim tak ci będzie źle jak ze mną
I kogo rzucisz tak jak mnie któregoś dnia?
Kto będzie czekać w noc bezsenną,
Bo już nie ja!
Reposted fromteaholic teaholic viacytaty cytaty
0351 10a2 390
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viaMigotliwa Migotliwa
Jakiekolwiek byłoby źródło mej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— Kurt Vonnegut
Reposted frommarysia marysia viaaskman askman
Chciałabym być dla Ciebie  wszystkim 
— Powrót do rzeczywistości
Reposted fromhunsert hunsert viasmutnazupa smutnazupa
Reposted fromsowaaa sowaaa viaMigotliwa Migotliwa
0917 a6f7 390
Reposted fromlittlefool littlefool viaMigotliwa Migotliwa
3462 b2a1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
3463 7061 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
6019 0011 390
Reposted fromgreens greens viaMigotliwa Migotliwa
Taka jest okrutna prawda o świecie. Ludzie są złośliwi, niewdzięczni i mają w nosie Twoje dobre chęci, a każdy dobry uczynek wróci do Ciebie jak bumerang, waląc Cię prosto w naiwny łeb.
— Agata Mańczyk
Reposted fromdistraacted distraacted viacurlydarcey curlydarcey
3632 f264 390
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse
Decyzje podjęte w przeszłości kształtują naszą teraźniejszość.
— Dan Brown
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse
3639 c97b 390
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl